۱۳۹۳ دی ۵, جمعه

ماکسیم گورکی, ییلاق نشینانماکسیم گورکی, ییلاق نشینان
پی‌دی‌اف
 الکسی ماکسیممویچ پشکوف که بعدها با نام ماکسیم کورگی شهرتی دنیاگیر کسب کرد در سال ۱۸۶۸ در نیژنی‌نووگرود که بعدها گورکی نامیده شد متولد شد. از همان کودکی فقر چهره‌ی منحوس خود را به او نمایاند. به همین دلیل مدتی مانع ادامه تحصیل وی گردید. به عنوان شاگر کفاش، شاگرد نقاش، کارگر کشتی و… کار می کرده و زندگی را می‌گذراند. او «در میان مردم» می‌زیست و «در میان مردم» کار می‌کرد. اشتیاقی که به کتاب پیدا کرده بود او را به طرف شناختی سازنده پیش می‌راند. جوانی او مثل کودکی‌اش در کارهای طاقت‌فرسا سپری شد. به عنوان باربر اسکله، نانوا، باغبان، خواننده‌ی آوازهای دسته‌جمعی کار کرد. در مسیر تحولات فکری آن زمان کشورش قرار گرفت و به مطالعه‌ی ادبیات سیاسی پرداخت. در سال ۱۸۹۲ نویسنده‌ای سرشناس شده بود. قبل از تحولات سال ۱۹۰۵ «سرود شاهین» و «سرود مرغ طوفان» را نوشت. پس از سرکوب جنبش ۱۹۰۵ به خارج سفر کرد. رمان مادر محصول همین دوره است. وی در سال ۱۹۳۲ رییس اتحادیه‌ی نویسندگان شوروی شد و رئالیسم سوسیالیستی را به عنوان شیوه‌ی نگارش به نویسندگان توصیه نمود. رمان مادر نیز به عنوان الگویی برای این شیوه معرفی کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر