۱۳۹۳ دی ۶, شنبه

کارل مارکس, فقر فلسفه


کارل مارکس, فقر فلسفه 
بخش اول
بخش دوم
مارکس در این کتاب خود از نظریه اقتصادی و فلسفی پرودون نقد کرده است. او در ژانویه ۱۸۴۷ این کار را آغاز کرد و در آوریل همان سال تکمیل شد و به چاپ رسید. این کتاب در زمستان ۱۹۷۹ به زبان فارسی ترجمه شد و دردو بخش به چاپ رسید.


۱۳۹۳ دی ۵, جمعه

ماکسیم گورکی, ییلاق نشینانماکسیم گورکی, ییلاق نشینان
پی‌دی‌اف
 الکسی ماکسیممویچ پشکوف که بعدها با نام ماکسیم کورگی شهرتی دنیاگیر کسب کرد در سال ۱۸۶۸ در نیژنی‌نووگرود که بعدها گورکی نامیده شد متولد شد. از همان کودکی فقر چهره‌ی منحوس خود را به او نمایاند. به همین دلیل مدتی مانع ادامه تحصیل وی گردید. به عنوان شاگر کفاش، شاگرد نقاش، کارگر کشتی و… کار می کرده و زندگی را می‌گذراند. او «در میان مردم» می‌زیست و «در میان مردم» کار می‌کرد. اشتیاقی که به کتاب پیدا کرده بود او را به طرف شناختی سازنده پیش می‌راند. جوانی او مثل کودکی‌اش در کارهای طاقت‌فرسا سپری شد. به عنوان باربر اسکله، نانوا، باغبان، خواننده‌ی آوازهای دسته‌جمعی کار کرد. در مسیر تحولات فکری آن زمان کشورش قرار گرفت و به مطالعه‌ی ادبیات سیاسی پرداخت. در سال ۱۸۹۲ نویسنده‌ای سرشناس شده بود. قبل از تحولات سال ۱۹۰۵ «سرود شاهین» و «سرود مرغ طوفان» را نوشت. پس از سرکوب جنبش ۱۹۰۵ به خارج سفر کرد. رمان مادر محصول همین دوره است. وی در سال ۱۹۳۲ رییس اتحادیه‌ی نویسندگان شوروی شد و رئالیسم سوسیالیستی را به عنوان شیوه‌ی نگارش به نویسندگان توصیه نمود. رمان مادر نیز به عنوان الگویی برای این شیوه معرفی کرد.

۱۳۹۳ آذر ۲۴, دوشنبه

آنتونیو گرامشی, دولت و جامعه مدنی


آنتونیو گرامشی, دولت و جامعه مدنی
پی‌دی‌اف
ترجمۀ عباس میلانی

آنتونیو گرامشی, ستمبران و ستمگران و ده مقاله دیگر


آنتونیو گرامشی, ستمبران و ستمگران و ده مقاله دیگر
پی‌دی‌اف
ترجمه وارتان میکائیلیان .انتشاران فرهنگ نوین: ۱۳۶۰

آنتونیو گرامشی-نامه‌های زندان

آنتونیو گرامشی-نامه‌های زندان
پی‌دی‌اف
نامه های زندان – گرامشی – ترجمۀ مریم علوی نیا (دکتر فرنگیس فلامکی). نشر آگاه: ۱۳۶۲


۱۳۹۳ آذر ۲۳, یکشنبه

کتاب گفت‌وگوی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران

  کتاب گفت‌وگوی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران
پی‌دی‌اف
این کتاب مجموعه ی از بحث های است که بین سازمان چریک های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق ایران برگذار شده بود. هدف از این بحث ها حل مسائل وحدت و رفع مشکلات و موانع موجود بر سر راه تفاهم دو سازمان بود. این مجموعه توسط انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران در اسفند ماه ۱۳۵۵ به چاپ رسید.۱۳۹۳ آبان ۸, پنجشنبه

کارل مارکس-دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴


کارل مارکس-دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴


دست نوشته های اقتصادی و فلسفی کارل مارکس (همچنین به عنوان پاریس نسخ خطی نامیده می شود) یک سری از یادداشتهای است که توسط کارل مارکس بین آوریل و آگوست ۱۸۴۴ نوشته شده بود که در دوران زندگی او منتشر نشد. آنها برای اولین بار در سال ۱۹۲۷ توسط محققان در اتحاد شوروی منتشر شد.

این نوشته بخشی از اقتصاد مارکسیستی است که توسط حسن مرتضوی ترجمه شده است.