۱۳۹۳ شهریور ۷, جمعه

رومن روسدولسکی٬ سرمایه‌ی مارکس چگونه شکل گرفت

رومن روسدولسکی٬ سرمایه‌ی مارکس چگونه شکل گرفت
جلد ۱:
جلد ۲:
متولد ۱۸۹۸ در شهر لمبرگ یا لویف منطقه‌ی گالیسیا در اتریش-مجارستان. مرگ در سال ۱۹۶۷ در شهر دیترویت آمریکا. محقق و مبارز. در جوانی عضو محفل سوسیالیستی اوکراین موسوم به «محاف دراحومانف» به همراه رومن تویانسکی ویراستار نشریه‌ی کلیچی در سال ۱۹۱۷؛ و بنیان‌گذار سازمان «سوسیال دموکراسی انقابی بین‌المللی» در پراک در رشته‌ی حقوق تحصیل کرد. در سال‌های ۱۹۲۴-۱۹۲۱؛ نماینده‌ی سازمان مهاجران در سال‌های ۱۹۳۱-۱۹۲۶ گزارش‌گر «موسسه‌ی مارکس-انگلس» مسکو در وین بود. روسدولسکی در سال ۱۹۳۴ به لویف مهاجرت کرد و مشغول به کار شد. روسدولسکی در مبارزه‌ی لئون تروتسکی علیه انحطاط استالینیستی حزب کمونیست اتحاد شوروی و بین‌الملل کمونیست٬ جانب او را گرفت. در سال ۱۹۲۴ توسط گشتاپو دست‌گیر شد٬ از اردوگاه کار اجباریجان سالم به‌در برد و در سال ۱۹۴۷ به ایالات متحده‌ی آمریکا مهاجرت کرد٬ سپس به‌عنوان یک محقق مستقل به‌کار پرداخت؛ وی کتاب‌هایی بسار حول تاریخ اجتماعی اتریش و آثار مارکس منتشر کرد که سرمایه‌ی مارکس چگونه شکل گرفت؟٬ در سال ۱۹۶۹ از مهم‌ترین آن‌هاست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر