۱۳۹۳ شهریور ۷, جمعه

استفان سالیوان٬ مارکس در دوران پساکمونیست

استفان سالیوان٬ مارکس در دوران پساکمونیست
هدف این کتاب بررسی نقش و مناسب‌های مارکس در جهان پساکمونیست است. یکی از اهدف اولیه‌ی من در انجام این پروژه٬ بررسی سه مانع عمده‌ای بوده است که بر سر راه آزادی قرار دارند: فقر٬ فساد و ابتذال. این موانع نه‌تنها شامل پیامدهای اقتصادی٬ سیاسی و فرهنگی در جامعه‌ی مبتنی بر نفع و آزند٬ بلکه می‌توانند ما را به درک جامع‌تری از پروژه‌ی مارکسی برسانند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر