۱۳۹۳ شهریور ۷, جمعه

آلن و. وود٬ کارل مارکس

آلن و. وود٬ کارل مارکس
باز هم مارکس؟ ولی شاید از چشم‌اندازی متفاوت. آیا نظریه‌ی اجتماعی مارکس جهان واقعی را به‌دقت شرح می‌دهد؟ تا چه اندازه تغییرات گسترده‌ی اجتماعی را می‌توان با ماتریالیسم تاریخی مارکس تبیین کرد؟ تا چه اندازه کاپیتال در بازتولید واقعیت انظمامی سرمایه‌داری موفق است؟ کتاب حاظر درصدد آن نیست که به این مسائل منافشه‌انگیز پاسخ دهد. هدف محدود این کتاب بررسی آرای مارکس از منظری فلسفی و جلوگیری از بدفهمی‌های عمومی نظرات اوست. از آن‌جا که مارکس نظام فلسفی‌اش را به‌روشنی شرح نداده است٬ آلن وود دست به بازسازی فلسفه‌ی منسجمی برمبنای آثار او زده است. در واقع او سعی کرده است که فلسفه‌ی مضمر در آثار مارکس را کشف کند. بحث‌های آلن وود تمام به مارکس مربوط می‌شود٬ نه مارکسیسم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر