۱۳۹۳ شهریور ۷, جمعه

برتولت برشت٬ بعل٬ صدای طبل در شب٬ در جنگل شهر

برتولت برشت٬ بعل٬ صدای طبل در شب٬ در جنگل شهر
سه نمایش‌نامه‌ی این مجموعه از اولین کارهای نمایشی «برشت» است.

بعل٬ اولین نمایش‌نامه‌ی برشت٬ آن را در سال ۱۹۲۲ به صحنه آورد؛ پس از آن صدای طبل در شب نیز در سال ۱۹۲۲ نمایش داده شد و سومی در جنگل شهر است که در سال ۱۹۲۳ به‌صحنه رفت.

اهمیت این نمایش‌نامه‌های در این است که در واقع دست‌آورد دوران گذار هنری-مسلکی «برشت» است. پس از این دوره به جنبش چپ آلمان روی آورد و از نظر ساختار به «تئاتر داستانی».

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر